PRELEKCJE VR&AR TECH SUMMIT

Keynote Speech: VR, AR i MR – czym się różnią, co mają wspólnego i dlaczego warto znać te technologie?

Artur Kurasiński | kurasinski.com

 • Co to jest VR, AR i MR – definicje, przykłady i zastosowanie
 • Dlaczego VR jest opisywana jako “empathy machine”?​
 • Jak różne branże wykorzystują marketingowo i sprzedażowo AR i VR?
 • W jaką stronę idzie ewolucja internetu? Czy naprawdę w przyszłości nasze mózgi będą podłączone do komputerów?
 • Zagrożenia i pułapki rozwoju technologii

Case study: VR zmienia zasady gry

Karolina Koszuta, Paweł Gajda | Carbon Studio

Carbon Studio pragnie podzielić się swoim doświadczeniem w dziedzinie projektowania gier i aplikacji VR, omawiając pod hasłem “VR zmienia zasady gry” następujące zagadnienia:
a) Różnice w designie i sposobie opowiadania gier tradycyjnych i VR (dobre praktyki designu VR, co działa, co nie działa?)
b) Immersja i teleobecność – jak projektować gry i doświadczenia VR tak, by były one możliwie wciągające.
c) Sposoby poruszania się w grach VR (kwestia, która w grach tradycyjnych została dawno “rozgryziona”, a w przypadku VR ma znaczenie kluczowe i może wpływać na to, czy konkretna gra VR osiągnie sukces)

Case study: VR i AR jako narzędzia wsparcia pracowników przemysłowych

Justyna Janicka | 1000 realities

Celem prezentacji jest pokazanie, że rzeczywistość wirtualna i rozszerzona to nie tylko świat gier i rozrywki, ale również potężne narzędzie, które może być wykorzystywane w przemyśle. Odpowiednie zastosowanie VR i AR pozwala znacznie zredukować koszty oraz podnieść efektywność szkolenia, a co za tym idzie bezpieczeństwo pracowników. Ponadto, wyjaśnione zostanie dlaczego nauka przez imersję jest taka skuteczna i jak można wykorzystać ją w branży przemysłowej.

W prezentacji pokrótce wyjaśnione zostaną różnice pomiędzy wirtualną a rozszerzoną rzeczywistością, a następnie omówione zostaną praktyczne przykłady wykorzystania VR i AR dla potrzeb szkoleń pracowników w zakładach przemysłowych. Case studies obejmować będą:

 • wykorzystanie VR do szkoleń BHP w firmie produkcyjnej,
 • wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na potrzeby szkoleń wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników,
 • wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na potrzeby symulacji sytuacji kryzysowych,
 • AR jako „wirtualny przewodnik”, pomagający serwisantom w przeprowadzeniu czynności serwisowych,
 • rzeczywistość rozszerzona jako wsparcie pracowników przemysłowych pracujących przy liniach produkcyjnych.

Technologia na receptę, czyli wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w medycynie i farmacji

Adam Jurgilewicz lek.med | United-Digitals

Dla kogo i kiedy VR i AR w medycynie?
• potrzeby, priorytety i preferencje
Hardware i Software
• zalety i ograniczenia technologii
Content, Context, Trigger, Target – co wyróżnia zastosowania medyczne VR i AR
Krajobraz VR i AR w Polsce i na świecie
• pacjent – terapia, wizualizacja i edukacja
• lekarz – symulacja, wizualizacja, informacja, edukacja
• pielęgniarka – wizualizacja, dystrakcja, empatia
• farmacja – edukacja, komunikacja, efekt WOW!
O czym trzeba pamiętać
• analityka
• compliance i regulacje prawne
Przyszłość VR i AR w medycynie – Science Fiction czy Science Facts

Dźwięk 3D – nowy wymiar immersji

Piotr Stankiewicz, Bartosz Nowacki | Techmo SoundToolKit

Ekspercka prezentacja, w której zajmiemy się takimi zagadnieniami jak:

 • Video i audio w VR – asymetria rozwoju
 • Materiałoznawstwo akustyczne w praktyce produkcyjnej gier
 • Implementacja zasad fizyki dźwięku do rzeczywistości 3D
 • Tworzenie immersyjnych scen akustycznych w czasie rzeczywistym
 • Nowe wyzwania: smart buildings, symulatory, FX w filmach

Prezentacja przestrzeni w technologiach immersyjnych

Andrzej Jończyk, Ernest Szydelski | VR Global

Retro i wizja na przyszłość pokazywania miejsc i przestrzeni w technologiach imersyjnych (nieruchomości, architektura, budownictwo, szkolenia, podróże, hotelarstwo, turystyka) również na podstawie własnych doświadczeń.
Podczas tej prelekcji Andrzej Jończyk i Ernest Szydelski przyjrzą się technologiom, po które sięgają przedstawiciele branż związanych ze sprzedażą przestrzeni i doświadczeń. Zestawią technologie immersyjne z tradycyjnymi metodami sprzedaży i marketingu miejsc. Przedstawią najciekawsze przykłady już istniejących rozwiązań, które zmienią rynek nieruchomości i rynek hotelarstwa. Spróbują też odpowiedzieć na pytanie czy technologia VR/AR jest w stanie odnieść największy sukces na rynku nieruchomości? Czy i jakie przeszkody stoją przed technologią VR/AR.
Plan prezentacji:
1.Analiza dotychczasowych rozwiązań w pokazywaniu przestrzeni (na podstawie badań NAR)
2. Retrospekcja rozwiązań AR i VR w branżach miejsc i przestrzeni – lekcje wyniesione z własnych doświadczeń
3. Siła technologii VR/AR w sprzedaży i marketingu nieruchomości
4. Gotowość technologii vs. gotowość rynku.
5. „Quo Vadis VR” – Q&A

VR i medycyna – specyficzne potrzeby, konkretne rozwiązania

Paweł Soluch | Neuro Device

Ekspercka prezentacja, w której zajmiemy się takimi zagadnieniami jak:

 • Jak VR rewolucjonizuje “healthcare”? (przykłady praktycznego zastosowania, np. Operacje, leczenie fobii, etc.)
 • Beneficjenci rozwoju VR i AR (perspektywa lekarzy/chirurgów, pacjentów, naukowców)
 • Przykłady praktycznych komercyjnych zastosowań
 • Szanse i ryzyka stosowania VR
 • Rozwój VR z perspektywy Polski – projekt MontoEye; case study na podstawie projektu badawczego dofinansowanego ze środków NCBR

Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej w celach badawczych i szkoleniowych

dr hab. inż. Andrzej Grabowski | CIOP-PIB

Prezentacja zawiera przegląd najciekawszych wyników uzyskanych przez CIOP-PIB. W szczególności zaprezentowane zostaną: symulator pojazdu na platformie ruchomej o 6 stopniach swobody, gry rehabilitacyjne i wysoce immersyjne techniki szkoleniowe, w tym dedykowane dla potrzeb służb mundurowych i treningowi działań taktycznych.Prezentacja będzie obejmowała realizowane symulatory m.in. dla PSP i KGHM.

DOŁĄCZ DO NAS

Gremi Park Sp. z o.o.
Nieporaz
ul. Ferdynanda Wspaniałego 1
32-566 Alwernia, Poland

VR AR TECH SUMMIT 24.X.2017

Dyrektor Programowy
Justyna Pawlak-Mihulka
justyna.mihulka@rp.pl

Event Manager
Ewelina Wrzesień
ewelina.wrzesien@rp.pl

Kontakt dla partnerów komercyjnych
Katarzyna Kędzierska
k.kedzierska@rp.pl
tel. 509 313 778